Kết quả đăng ký Vi bằng tháng 02 năm 2024

 Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư pháp là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Văn phòng Thừa phát lại Miền Nam thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 02/2024.

- Kết quả đăng ký Vi bằng số 38 đến 45_(Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng số 46_(Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng số 47 đến 54_(Bấm vào đây).

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thừa phát lại
Huỳnh Nhật Trường
0334 943 399
info@thuaphatlaimiennam.vn
Tư vấn lập vi bằng
DANH MỤC TRUY CẬP NHIỀU

Bạn cần tư vấn ?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thừa phát lại
Huỳnh Nhật Trường
0334 943 399
info@thuaphatlaimiennam.vn
Tư vấn lập vi bằng
DANH MỤC TRUY CẬP NHIỀU