Vi bằng ghi nhận sự kiện giao thông báo, tài liệu

Dẫn nhập: Trong pháp luật dân sự, nhiều trường hợp giao gửi thông báo, tài liệu, chứng cứ là nghĩa vụ của một bên trong các giao dịch dân sự hoặc vụ việc tranh chấp tại Tòa án. Ví dụ như:

  • Giao thông báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà là nghĩa vụ của Bên cho thuê;
  • Giao thông báo yêu cầu thanh toán khoản nợ trước hạn là nghĩa vụ của bên cho vay;
  • Giao gửi tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ khởi kiện cho bị đơn/người đại diện của bị đơn là nghĩa vụ của nguyên đơn/người đại diện của nguyên đơn;
  • Giao thông báo yêu cầu bên đặt cọc/nhận cọc về thời gian địa điểm giao kết hợp đồng chuyển nhượng bất động sản;
  • Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng cổ đông;…

Và rất nhiều trường hợp khác phát sinh trong đời sống xã hội.

Hiện nay, vi bằng ghi nhận sự kiện giao gửi thông báo, tài liệu là một trong những vi bằng phổ biến đang được các văn phòng Thừa phát lại lập. Vi bằng này thể hiện việc các chủ thể có nghĩa vụ giao thông báo, tài liệu đã thực hiện nghĩa vụ này trong các giao dịch. Vi bằng chứng minh thời gian, địa điểm và toàn văn các thông báo, tài liệu được giao/gửi.

Giá trị vi bằng:

Theo Nghị định 08/2020, vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thủ tục lập vi bằng:

Bước 1. Liên hệ và nhận tư vấn từ Thừa phát lại

Quý khách liên hệ cho Thừa phát lại để trình bày về tình huống pháp lý mà mình đang gặp phải, Thừa phát lại có thể tư vấn cho bạn một phương án xử sự phù hợp và sự cần thiết của việc lập vi bằng trong trường hợp tương ứng. Đồng thời, khi các bên thống nhất về việc lập vi bằng, các bên sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ thỏa thuận về phạm vi ghi nhận, thời gian, địa điểm lập vi bằng và chi phí.

Bước 2. Tiến hành lập vi bằng

Khi đến thời điểm các bên thỏa thuận lập vi bằng, văn phòng Thừa phát lại sẽ cử Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ đến đúng điểm hẹn để tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện theo yêu cầu của Quý khách.

Bước 3. Nhận vi bằng

Sau khi ghi nhận nội dung theo yêu cầu, Văn phòng cần một khoảng thời gian tối đa là 03 ngày làm việc để hoàn thiện nội dung và đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp. Nếu Quý khách đang trong tình huống gấp rút và cần Vi bằng sớm hơn thì có thể trao đổi để Văn phòng có thể hỗ trợ hết sức.

Quý khách hàng có thể liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại Miền Nam thông qua các kênh sau:

Hotline – Zalo: 0334943399

Email: info@thuaphatlaimiennam.vn

Website: thuaphatlaimiennam.vn

Facebook: facebook.com/thuaphatmiennam

 

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!