Tống đạt văn bản, giấy tờ, tài liệu

    Tống đạt văn bản, giấy tờ cho cơ quan thi hành án, Tòa án, viện kiểm sát là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại. Đây là chức năng hỗ trợ tư pháp rất hữu ích cho hoạt động tiến hành tố tụng, xét xử và thi hành án. Chức năng này của Thừa phát lại nếu được áp dụng hiệu quả sẽ giúp cho các Thẩm phán, thư ký tòa án, Chấp hành viên, Kiểm sát viên được giảm tải rất nhiều khối lượng công việc liên quan đến tống đạt. Từ đó, các cơ quan này có nhiều thời gian hơn để xử lý các vụ việc trong phạm vi quyền hạn của mình một cách hiệu quả hơn.

    Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt bao gồm: giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định, quyết định kháng nghị của Tòa án; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập, thông báo của cơ quan thi hành án dân sự.

    Quy trình tống đạt các văn bản của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát được tiến hành như sau:

    Bước 1: Nhận văn bản cần tống đạt từ cơ quan thi hành án, tòa án, viện kiểm sát.

    Bước 2: Tập hợp, thống kê, phân loại các văn bản tống đạt nhận được theo vụ việc, thời gian và địa bàn tống đạt, sau đó nhập liệu theo dõi hồ sơ tại bộ phận văn phòng.

    Bước 3: Giao văn bản cho các thư ký theo từng địa bàn tống đạt. Mỗi thư ký sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc tống đạt theo từng địa bàn cụ thể được phân công.

    Bước 4: Thư ký tống đạt tiến hành tống đạt văn bản theo thủ tục luật định. Tùy vào từng loại văn bản và thời hạn tống đạt, thư ký tống đạt sẽ dựa vào tình hình thực tế của các trường hợp tống đạt để thực hiện thủ tục tương ứng: giao nhận trực tiếp, niêm yết, tống đạt qua người thân,...

    Bước 5: Báo cáo kết quả tống đạt cho bộ phận văn phòng.

    Bước 6: Bộ phận văn phòng kiểm tra, tổng hợp và trả kết quả tống đạt văn bản về cho cơ quan thi hành án, viện kiểm sát và tòa án.

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!